FlowBIM

... it's all about the flows

Free, BIM ready*, content for your next construction or civil engineering project ... it's all about the flows

FREE BIM CONTENT

Pipe Network content for AutoCAD Civil 3D

Readme & Download

Construction Material Library for Autodesk Revit

Readme & Download

Pressure Network content for AutoCAD Civil 3D

Readme & Download

BIM ready* means that content has a lot more real parameters included by default that will be transferred into your virtual design and construction (VDC) model.

BLOG

“Scan-to-BIM for Infra” (ehk sõidutee rek mudelina)

Tehnoloogia on pidevas arengus, mistõttu ei räägita “scan-to-bim” mõistest enam mitte ainult hoonete puhul aga üha rohkem ka teedeehituse valdkonnas. Täpsemalt siis sõidutee rekonstruktsiooni tähenduses, milles on vaja esmalt skaneerida olemasolev olukord (sõidutee pind), eraldada sellest sõiduteele iseloomulikud jooned (telgjoon, sõiduraja eraldusjooned, äärekivi/teeperv jne) ning selle info baasil leida parim freesimise/ülekatmise tingimus, mis mõistagi (tehes […]

Mis takistab meil BIM-ist kasu lõikamast?

BIM-i eeliseid ei pea ehitussektoris enam üle kordama. Samas pole BIM endiselt nii levinud, kui seda võisid selle eelised justkui ennustada. Soome on viimaste aastate jooksul aktiivselt tegelenud BIM rakendamisega ja selles osas üks juhtivamaid riike.  Samas tuleks lähemalt vaadelda BIM-i rakendamise tasemeid ning mõista võimalikke takistusi, mis justkui eesmärkideni jõudmist segavad. Lisaks kirjanduse ülevaatele […]

Video: Kuidas BIM aitab ellu viia infravaldkonna ehitusprojekte?

Kuidas BIM-i põhised tööprotsessid ning digitaalse modelleerimise töövahendid aitavad ellu viia keerukaid ning suuremõõtmelisi infrastruktuuri ehitusprojekte? Vaata lähemalt allolevast videost, mis valmis koostöös: MANK ry ning Viasys VDC Oy klientidega: Destia, Ramboll Finland, VR Track ning Liikennevirasto. Artikli esmaversioon ilmus Viasys VDC Oy eestikeelsel veebilehel (detsember 2016).

BIM COURSES

BIM I - BIM for Buildings
Link to Course page

InfraBIM - BIM for Infrastructure
Link to Course page

*Courses are in Estonian

CONTACT

Please fill in all of the required fields