Blog

“Scan-to-BIM for Infra” (ehk sõidutee rek mudelina)

Tehnoloogia on pidevas arengus, mistõttu ei räägita “scan-to-bim” mõistest enam mitte ainult hoonete puhul aga üha rohkem ka teedeehituse valdkonnas. Täpsemalt siis sõidutee rekonstruktsiooni tähenduses, milles on vaja esmalt skaneerida olemasolev olukord (sõidutee pind), eraldada sellest sõiduteele iseloomulikud jooned (telgjoon, sõiduraja eraldusjooned, äärekivi/teeperv jne) ning selle info baasil leida parim freesimise/ülekatmise tingimus, mis mõistagi (tehes mudelina) võib lõiguti erineda. Omades selle kohta mudelit, saab selle edastada juba masinatele (nii freesile kui laoturile) ja garanteerida efektiivsem töövõtt ning kvaliteetsem lõpp-tulemus.

InfraBIM kursus, mida olen õpetamas nii TTÜ-s kui ka TTK-s on tudengitele andnud aimu, mida tänane tehnoloogia teedeehitusvaldkonnas võimaldab, kus peamine rõhk siis infravaldkonna BIM mudelitel. Kui rääkida teedeehitusest, siis rekonstrueerimine moodustab valdkonna eelarvest tihtipeale oluliselt suurema osakaalu kui uute sõiduteede ehitamine. Riigiti/regiooniti võib ca 70% eelarvest kuluda rekonstrueerimisele, mistõttu on oluline, et ka siin kaasatakse tänaseid lahendusi, mis aitavad kulusid kokku hoida aga seda mitte kvaliteedi arvelt.

Seetõttu saigi InfraBIM kursusele lisatud omaette õppemoodul “Sõidutee rek”, mis seda poolt lahkab nii ülevaatlikus teoorias kui praktikas. Praktilise koha pealt on mitmetel tarkvara/riistvara tootjatel olemas lahendused, mis tervikliku “scan-to-bim” lahenduse loovad. Esimeses etapis, mida sellesügiseses TTK InfraBIM kursuses iga osaleja läbi proovida saab on Autodesk-i tarkvaralised näited. Aga sellega me ei piirdu ning tulevikus lisanduvad ka teiste tootjate näiteid (nt Topcon SmoothRide ühes tarkvaralise lahendusega).

Kuna nii InfraBIM kursus ise kui ka videod on vabalt leitavad, siis olgu siinkohal otsimistööd veidi kergendatud ning Autodesk tarkvara baasil tehtud videovoog lisatud. Kõik see ja rohkemgi integreeritakse aga peatselt InfraBIM kursusele (algusega 2018 sügis).

“Tulevane tööandja!”, pane end valmis ja ole informeeritud kui Sinu uus töötaja hakkab painajalikult rääkima mõistest “scan-to-bim for infra” või emakeeli lihtsalt sõidutee rekist, mis baseerub skaneeritud punktipilvel ja mudeliga teostataval freesimise/ülekatmise optimeerimisel. See on tänapäev!

  1. Punktipilve eeltöötlus (videos: Autodesk ReCap, alternatiiv: MAGNET Collage).
  2. Punktipilve analüüs ja sõiduteele iseloomuliku info väljavõtt (video: Autodesk InfraWorks, alternatiiv: MAGNET Collage).
  3. Koridormudeli loomine (videos: Autodesk Civil 3D, alternatiiv: MAGNET Project)[ms_youtube link=”
    ” width=”1120px” height=”630px” mute=”no” autoplay=”no” loop=”no” controls=”yes” class=”” id=””][/ms_youtube]
Raido Puust