Blog

BIM for Infrastructure tööprotsesside tutvustus TTÜ-s

Aprill – Mai 2016 toimus Tallinna Tehnikaülikoolis esmakordselt BIM for Infrastructure tööprotsesside tutvustus (vt üldist sissejuhatust ka TTÜ poolt kasutatavas e-õppe keskkonnas).


Joonis: Tänane õppemoodulite valik e-kursusel (täieneb 2018)

Kiirkursuse “BIM for Infrastructure – tööprotsessid” nime all välja töötatud kontakttundidest ning e-kursusest võttis osa üle 20-ne “Teedeehitus ja geodeesia” kolmanda aasta ning “Hooned ja rajatised” magistriõppe tudengidest, kellest paljud töötavad juba täna suuremates teede ehitusega seotud ettevõtetes ja/või projekteerimisbüroodes.

Kiirkursus, mis kestis kokku 4 nädalat (kuid e-õppes on osalejaid ka veel mais), vaatles lähemalt andmevahetust väga erinevate tarkvarapakettide vahel, sealhulgas: AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, InfraWorks 360, Navisworks Manage, Autodesk 3ds Max (Civil View), Viasys VDC Design (Modeler, Explorer), Autodesk Stingray.

Kõigil osalejatel oli võimalus videote ja e-õppe keskkonnas jagatud failide baasil näited ise läbi teha. Tagasiside kiirkursusele oli väga positiivne, kus tunti vajadust sellekohase õppeaine järele Tallinna Tehnikaülikoolis ka omaette ainena.

Ülevaadet kursuse tarvis loodud eestikeelsetest videotest (mitte täielik nimekiri, soovitav vaadata järjekorras, kokku ca 30 üksikut videot) näed YouTube-st:

Tänasel päeval ei ole tarkvara koolitus enam pelgalt ühe tarkvaraga töötamise õpetamine, vaid rõhuasutus on liikunud info võimalikult efektiivsele jagamisele. Seega peab tarkvara koolitus neid aspekte juba algtasemel silmas pidama, et ei harjutaks iganenud tööprotsessidega.

Juhul kui soovid analoogset koolitust oma ettevõttele koos näidisfailide ning juhendmaterjalidega (ja/või oma projektiinfo baasil), võta meiega ühendust. Koolitus võib toimuda nii meie kui teie ruumides (meil on selleks ka mobiilne arvutipark).

Raido Puust