Blog

Kuidas võita rohkem ehitushankeid?

Mis on kombineeritud BIM mudel ning miks peaks ehitaja seda vajama?

Iga ehitusettevõte teab, et hanke võitmine pinevas konkurentsis pole lihtne ülesanne. Võitmaks mängu, peab ehitaja välja tulema õige hinnaga, esitama võimalikud põhiriskid, mis võivad tekkida ehitamise käigus ning selgelt eristuma teistest ettevõtetest, kes temaga koos hankes osalevad. Selleks eristumiseks võib olla miski, mis tellija silmis selle konkreetse ehitaja juures lisapunkte annab.

Selles postituses selgitame, kuidas kaasaegne BIM ning virtuaalse disaini tarkvara pakub ehitajale uusi võimalusi kriitiliste riskide haldamiseks, võitmaks hinda ilma, et kannataks kasumlikkus. Muuhulgas peatume ka punktidel, kuidas see sama tarkvara aitab pakkumist ette valmistada/esitleda.

Ehitajana peaks see olema sinu põhihuvi, et kõik disainitud tehnilised elemendid omavahel ideaalselt kokku sobituksid ning ehitusplatsil ei tuleks selles osas üllatusi. Just seetõttu on paber-dokumentatsioon või lõpetamata disainiinfo tellija vaatevinklist poolik ning vajab lisatööd, et teostada täpsemat pakkumust. Me kõik teame, et pakkumus, mis ei kata kõiki ehitusetappe, põhjustab suure tõenäosusega peavalu just ehitama hakkamisel.

Projekti tellija võib omada suurt hulka erinevat disaininfot – näiteks, erinevad sillaehitusprojektid, ristmike disain, maa-aluste torustike planeeringud – kogu see disaininfo võib olla loodud väga erinevate tarkvaradega ning kättesaadav mitmes erinevas failivormingus. Seetõttu võtab põhjalik analüüs omajagu aega, väljaarvatud juhul kui sa lood kombineeritud BIM mudeli ning kasutad seda oma pakkumuse alusena.

Kombineeritud BIM mudel võimaldab sul näha kõige olulisemat osa disainist ühes ja samas vaates, ja seda koos olemasoleva olukorraga. Sellega seonduvalt saame teadmise, kas olemasolevad maa-alused objektid segavad tööd ehitusplatsil toimetades?

Kombineeritud BIM mudel aitab sinu projekti meeskonnal teostada ehitatavuse analüüsi virtuaalselt, kaasates sealhulgas kõikvõimalike kulusid ning pakkudes parimat lahendit, mida ellu viia.

Selleks sobituv tarkvara peaks suutma kombineerida andmestikku väga erinevatest allikates (failiformaatidest), nagu näiteks avatud standarditel baseeruvad vormingud LandXML või IFC. Omades kombineeritud BIM mudelit, saad oma pakkumuse teha tegelikul, ehitusprojekti digitaalsel prototüübil, mis aitab kogu meeskonnal analüüsida ehitatavuse küsimusi virtuaalselt, võttes arvesse kõikvõimalikud kulud ning pakkudes parimat lahendit, mida ellu viia.

Pakkumuse esitamine kombineeritud BIM mudeli baasil

Tänase päeva parimad tarkvaralised lahendused võimaldavad ehitajal arvesse võtta erinevaid disaini alternatiive ühes ja samas BIM mudeli vaates, luues seeläbi edukamaid pakkumusi. Võib aga tekkida küsimus, kuidas seda kombineeritud mudelit kasutada, mis toetaks pakkumuse esitamist?

Paljud kasutajad leidnud, et tänu läbi kaasaegsete VDC toodete on nad võitnud hanke ning lisaks leidnud, et mudelil baseeruvad tööprotsessid on kahandanud ehituskulusid ca 4-6%.

Vaatamegi allolevalt mõnda olulist nõuannet, mis aitab sul valmistuda edukaks pakkumuseks aga lisaks ka kaasa mõelda, kuidas tagada edukas projekti lõpptulemus.

Pakkumuse ettevalmistamine kombineeritud BIM mudelit kaasates

Nõuanne #1: Määratle kriitilised ehitusriskid

Võimalikke, lisatellimusi põhjustavate, muudatuste varajane avastamine vähendab ümbertegemiste arvu ehitusplatsil. Seetõttu peaksid huvi tundma tõenäoliste kokkulangevuste vastu, mis võivad tekkida erinevate disaini distsipliinide vahel ning arvestama nendega oma pakkumuses.

Viasys VDC Explorer sisaldab väärtuspõhist kokkulangevusanalüüsi, mis toob automaatselt ja eelisjärjekorras välja kõige kriitilisemad (kulukamad) disainis eksisteerivad konfliktid.

Nõuanne #2: Ehitusetappide ning kaasnevate kulutuste visuaalne esitamine, ajutised ehitusplatsi ümberkorraldamised

Projekti tellija hindab vägagi seda kui sa suudad talle selgelt esitleda erinevad ehitusetapid ning võimalikud ehitusplatsi ajutised ümberkorraldused. Kombineeritud BIM mudel võimaldab sul projekti ajagraafikut liita tegeliku 3D mudeliga ning seeläbi esitleda erinevaid projekti ehitusetappe visuaalsemalt, märkides samas ära ajutised ehitusplatsi ümberkorraldused, mis võivad muuhulgas mõjutada ka ümberkaudseid liiklusvooge ning ehitusplatsi üldist turvalisust. Pakkumine, mis kaasab endas sedalaadi visuaalset esitust, aitab projekti tellijal mõista, et sa oled juba optimeerinud võimalikke ladustamisalasid ning kõik planeeritud ajutised ümberkorraldused on põhjendatud ning turvalised.

Viasys VDC Explorer tarkvara võimaldab sul luua 4D ning 5D projekti simulatsioone, millele saab külge liita nii projekti ajagraafiku kui maksumuse hinnangu – seda kõike ühes ja samas 3D BIM mudelis. Mõned meie kliendid on projekti kirjeldavasse kombineeritud mudelisse integreerinud hoopis CO2 emissioonide väärtused. Seetõttu pole maksumus ainus parameeter, mida 5D mudelina saab esitleda.

Nõuanne #3: Planeeritud ehitustööde lihtsa ülevaatamise protseduuri tagamine

Kombineeritud BIM mudel on võimekas suhtlusvahend, mis aitab sul eristuda oma konkurentidest. BIM mudel peab suutma esitleda sinu lahendust/pakkumust tellijale selgel ja üheselt mõistetaval viisil, teadvustades kõiki võimalikke ehitusplatsil kaasnevaid riske. Samas on oluline, et seda sama kombineeritud mudelit saaks kasutada ka erinevate otsuste vastu võtmisel üle terve projektimeeskonna.

Viasys VDC Live mudeli jagamise platvorm võimaldab sul lihtsalt ja kiirelt jagada kombineeritud BIM mudeleid kõikide projekti osapooltega. Tegemist on väga võimeka teenusega, mille kaudu saad mudelinfot jagada oma klientidele, kes otsuste vastuvõtmise protseduurides osalevad. Meie toodete filosoofia on väga lihtne, mudelite vaatamine on alati tasuta. Samas kui mudeli publitseerimine (üleslaadimine) on tasuline teenus.

Nõuanne #4: Liitreaalsuse eelised ning mudel ehitusplatsile

Sõltuvalt ehitusplatsist ning planeerivatest ehitustöödest, võimaldab kaasaegne, tänapäevane tehnoloogia veenda sinu klienti hoopis teisel moel. Parimad tarkvaralised lahendused pakuvad võimalust kasutada liitreaalsust ning vaadata BIM mudeleid ühes ehitusplatsi hetke seisuga.
Oletame, et sinu projekti eesmärk on ehitada sild. Kaasates nii GPS tehnoloogiat kui nutiseadme kaamerat, võimaldab Viasys VDC Live äpp vaadelda mitmeid erinevaid disainlahendusi tulevasel ehitustandril.

Nõuanne #5: Ettevalmistus kui projekti hiilgav avapauk

Kasutades kombineeritud BIM mudelit, saad kogu projekti meeskonna omavahel liita enne tegelike tööde algust. Kui kõik osapooled on võimalike lahendustega kurssi viidud, saab mudeli juurde alati tagasi tulla ka ehitustööde jätkumisel. Sinu ehitusplatsi meeskond omab alati kõige värskemat mudelit ühes disainerite poolt jagatud lisainfoga. Sedalaadi koostöövahend pakub suurepärast võimalust kaasata võimalike probleemide lahendamisesse, mis ehituse käigus võivad tekkida, kogu projekti meeskond.

Kombineeritud BIM mudel ei toeta mitte ainult pakkumuse esitamist, vaid seda kasutatakse kogu ehitusprojekti elutsükli vältel.

Raido Puust