CCI

BIM infosisu nõuded CCI-EE kontekstis (hooned, infra, TRAM)

Paljud on kursis infosisu nõuetega, mida RKAS, Transpordiamet on nõudnud. Antud postituse eesmärk on esitleda neid infosisu nõuded CCI-EE kontekstis ja seda ennekõike CCI-EE tabeli <RI> ehk omaduste vaatest.

Tänane omaduste defineerimine on olnud pigem “kuidas-juhtub” ja ehkki see võib tunduda OK kui me piirdume mudelite (või koondmudelite) vaatamisega ja sealt olulise info leidmisele, siis omaduste ülekandmist (erinevate andmebaaside vahel) on ebaühtlase nimetamise kaudu ülikeeruline teha. Tehtav aga väga raskesti kontrollitav, redigeeritav – sest kui sama omadust kord nimetatakse ühe tunnuse ja teinekord teise tunnuse või koodiga, siis sidumist saab teha ühe omaduste grupi piires, kuid mitte globaalselt, kus omadused oleksid hiljem filtreeritavad laiemalt.

Esmane versioon omaduste ümbernimetamisest CCI-EE kontekstis on leitav altpoolt läbi erinevate veebipõhiste ämblike, kus otsida saab nii omaduse grupi, projekti staadiumi, komponendi tüübi alusel. Selle ämbliku praeguse versiooni eesmärk ei ole dubleerida kogu infot, mis täna leitav infosisu tabelitest, vaid ennekõike esitada CCI-EE omaduse kood, mis “vajalikku” infot kõige paremini iseloomustab.

CCI-EE <RI> tabelist võib aga leida vastava omadusega seotud standardi, IFC omaduse nimetuse (lähtuvalt IFC 4.3 RC versioonist, mis tutvustas üksjagu muudatusi, mida IFC 2×3 kontekstis enam pole või on muudetud nimetustega). Seega ei ole dubleeritud ka CCI-EE <RI> tabelist tulevad lisainfot.

Võrdluse lähtetabeli väljavõtte näidis (koondatud nii hoone, infra kui TRAM nõuded, ca 490 omadust kokku)

Üheks oluliseks sammuks infosisu nõuete ühtlustamisel peaks olema samaliigiliste nõuete koondamisel aga ka tervikliku komplekti loomine. “Toru on toru” ja “kaev on kaev”, sõltumata sellest, mis kontekstis me sellest räägime, kas siis hoone või infra tähenduses. Ja ehkki infosisu vajadus võib neis olla erinev (aga ei pruugi kui uuesti läbi mõelda), siis läbi erinevate filtrite saame seda ikkagi ühtlustada. Lisaks on meil täna ka erinevad infra valdkonna sisunõuded, mida siinsetes näidetes ei ole meelega liidetud, vaid on jäetud dubleerimised (sest pearõhk oli omaduse leidmine CCI-EE <RI> tabelist) – seega saab filtreeritult vaadata nii “ÜBN infra” nõudeid kui ka hangetes laialt kasutusel olevaid TRAMi infosisu nõudeid. Need tuleb kindlasti koostöös ühendada. Igaüks võib ka ise täheldada, et infosisu ulatus on erinev ning TRAMi juures on osaliselt see palju detailsem aga ka lakoonilisemalt kirjeldatud, mida ühe või teise asjaga mõeldakse, mistõttu CCI-EE kontekstis on omadused saanud ka standardi viite juhul kui mõni TRAMi omadus lähtub mingist konkreetsest standardist.

Allolevalt on võimalik vaadata nii kõiki omadusi üheskoos, või siis hoone, infra ning TRAM kontekstis.

Üldine sissejuhatus esitusviisile on leitav ka legendist, kuid filtreerida saab nii projekti staadiumi, omaduste grupi, objekti tüübi või ka kombinatsioon nendest järgi (vt paremat filtreerimise töövahendit, nii akna all vasakus servas olevaid lisavõimalusi – sh filtreeritud tulemuse esitamist tabelina). Meelega ei ole toodud algset nimetust koos koodiga, sest see on segadusse ajav. Samas on omaduste juures siiski jäetud alles nimetus algsest tabelist, mis peaks olema äratuntav.