Blog

Väärtuspõhine kokkulangevusanalüüs

Kokkulangevusanalüüs, vastuolude kontroll (ingl. k. clash detection) on üks olulisemaid analüüse VDC/CIM põhistes tsiviilehitusprojektides. Kokkulangevusi, mis leitakse ehitamise käigus, on kulukas kõrvaldada ning lisaks põhjustavad need viivitusi projekti kulgemises ja tõstab ka ehitusprojekti tegelikku maksumust.

Uuringud on näidanud, et üle 40 % ehituse lisakulust on põhjustatud projekteerimisega seotud probleemidest. Kokkulangevused erinevate disaini distsipliinide vahel on neist kõige sagedasemad. Seetõttu on projekti eelnev analüüs oluline ning võimalike kokkulangevuste ellimineerimine koheselt nende ilmnemisel. Toetudes taas uuringutele on VDC/CIM meetodil põhinevaid analüüse kasutades kokku hoida kuni 10% ehituse kogukulust.

Klassikalise kokkulangevusanalüüsi ülesseadistus:

Klassikaline kokkulangevusanalüüs tähendab kasutajalt väga suurt reeglite kirjeldamist objektide tasandil. Mudel, milles on 20 distsipliini, tähendab 195 erineva reegli kirjeldamist ühes tolerantsidega. Lisaks sellele, et seda on keerukas üles seadistada/hallata, on vead kerged juhtuma. Piisab ühest kirjeldatama reeglist ning kõiki olulisi kokkulangevusi ei leita üles.

Väärtuspõhise kokkulangevusanalüüsi ülesseadistus:

Väärtuspõhises kokkulangevusanalüüsis määrab kasutaja tolerantsid ning lisaks ka spetsiaalse parameetri “väärtus” kõikidele mudeli komponentidele (distsipliinidele). See lisatav väärtus võib tähendada objekti olulisust, näiteks lisakulu ehituses kui seda kokkulangevust ei leita. Nende seadete lisamine on väga kiire ning lihtne, mistõttu on ka vigade tekkimise oht minimaalne.

Tulemuste haldamine klassikalises kokkulangevusanalüüsis:

Klassikalised kokkulangevusanalüüsi töövahendid on ennekõike suunatud hoonetele, mehaanika valdkonda ning tööstusdisaini sektorile, kus tegeletakse üsna väikeste objektidega võrrelduna tsiviilehituse valdkonnaga. Kokkulangevusi kuvatakse nimekirjana, milles ei eristata kokkulangevuste tähtsust. Mõned töövahendid ei ole võimelised kuvama ka kokkulangevuse täpset asukohta, mis tsiviilehituse valdkonnas on väga oluline. Selleks, et leida kõik olulised kokkulangevused, peab kasutaja läbi vaatama kõik tulemused ükshaaval. Mahukamates projektides võib ette tulla üle 10 000 kokkulangevuse, mistõttu nende ükshaaval läbikäimine on väga ajamahukas. Just ajamahukuse tõttu ei anna analüüsi tegemine projektile lisaväärtust.

Tulemuste haldamine väärtuspõhises kokkulangevusanalüüsis:

Väärtuspõhine kokkulangevusanalüüs on ennekõike suunatud tsiviilehituse valdkonda. See on võimeline töötama geograafiliselt suurte ehitusaladega, pinnaobjektidega ning analüüsi tulemusel kuvama iga kokkulangevuse täpse asukoha – ka juhul kui kaks objekti langevad kokku mitmes erinevas asukohas, mis on näiteks koridormudelite juures üsna tüüpiline.

Tegelik kokkulangevusanalüüsi väärtus tuleb aga kasutatava toote/lahenduse võimes kuvada kokkulangevused nende olulisuse järjekorras. See võimaldab inseneril tegeleda kõik kulukamate kokkulangevustega esmajärjekorras, mis loovad projekti kui terviku suhtes kõige rohkem väärtust. Antud meetod sobib projektidele, kus on ajakriitiline tööplaan ning eelarve, et saada maksimaalne väärtus väikseima võimaliku ajaga.

Väärtuspõhine kokkulangevusanalüüs on saadaval näiteks järgmistes tarkvarades: MAGNET Explorer.