“Scan-to-BIM for Infra” (ehk sõidutee rek mudelina)

Tehnoloogia on pidevas arengus, mistõttu ei räägita “scan-to-bim” mõistest enam mitte ainult hoonete puhul aga üha rohkem ka teedeehituse valdkonnas. Täpsemalt siis sõidutee rekonstruktsiooni tähenduses, milles on vaja esmalt skaneerida olemasolev olukord (sõidutee pind), eraldada sellest sõiduteele iseloomulikud jooned (telgjoon, sõiduraja eraldusjooned, äärekivi/teeperv jne) ning selle info baasil leida parim freesimise/ülekatmise tingimus, mis mõistagi (tehes […]

Mis takistab meil BIM-ist kasu lõikamast?

BIM-i eeliseid ei pea ehitussektoris enam üle kordama. Samas pole BIM endiselt nii levinud, kui seda võisid selle eelised justkui ennustada. Soome on viimaste aastate jooksul aktiivselt tegelenud BIM rakendamisega ja selles osas üks juhtivamaid riike.  Samas tuleks lähemalt vaadelda BIM-i rakendamise tasemeid ning mõista võimalikke takistusi, mis justkui eesmärkideni jõudmist segavad. Lisaks kirjanduse ülevaatele […]

Video: Kuidas BIM aitab ellu viia infravaldkonna ehitusprojekte?

Kuidas BIM-i põhised tööprotsessid ning digitaalse modelleerimise töövahendid aitavad ellu viia keerukaid ning suuremõõtmelisi infrastruktuuri ehitusprojekte? Vaata lähemalt allolevast videost, mis valmis koostöös: MANK ry ning Viasys VDC Oy klientidega: Destia, Ramboll Finland, VR Track ning Liikennevirasto. Artikli esmaversioon ilmus Viasys VDC Oy eestikeelsel veebilehel (detsember 2016).

Kuidas hoida inseneeriaga tegelevat ettevõtet kaasaegsena?

Aeg on muuta viise, kuidas töötatakse! Mõistagi pean siin silmas just CAD tarkvara kasutajaid. Ehkki CAD tarkvara vajadus ei kao niipea, on küsimus pigem tavapäraste töövõtete muutmise vajaduses. Seda aitab ellu viia kindlasti BIM-i (building information modelling) kasutusele võtmine, mis suudab sinu ettevõtet hoida vee peal ka tulevikus. BIM-i eelistest on tänaseks nii palju räägitud, […]

Kuidas võita rohkem ehitushankeid?

Mis on kombineeritud BIM mudel ning miks peaks ehitaja seda vajama? Iga ehitusettevõte teab, et hanke võitmine pinevas konkurentsis pole lihtne ülesanne. Võitmaks mängu, peab ehitaja välja tulema õige hinnaga, esitama võimalikud põhiriskid, mis võivad tekkida ehitamise käigus ning selgelt eristuma teistest ettevõtetest, kes temaga koos hankes osalevad. Selleks eristumiseks võib olla miski, mis tellija […]

BIM for Infrastructure uus ajastu!

John Foster tutvustab BIM-i võimalusi John Foster (BIM Business Manager @Topcon Europe Positioning) oli üks peaesinejatest Viasys VDC seminaril, mis toimus Helsingis, 05/2016. John Foster omab Autodesk-i tausta ning on hetkel tegutsemas juhtivas tehnoloogia ettevõttes, kus omab selget nägemust, kuidas BIM for Infrastructure valdkonda täies mahus ära kasutada. Mudelil põhinev edastus, ja -kontroll, suurte andmemahtude kogumine ning […]

BIM for Infrastructure tööprotsesside tutvustus TTÜ-s

Aprill – Mai 2016 toimus Tallinna Tehnikaülikoolis esmakordselt BIM for Infrastructure tööprotsesside tutvustus (vt üldist sissejuhatust ka TTÜ poolt kasutatavas e-õppe keskkonnas). Joonis: Tänane õppemoodulite valik e-kursusel (täieneb 2018) Kiirkursuse “BIM for Infrastructure – tööprotsessid” nime all välja töötatud kontakttundidest ning e-kursusest võttis osa üle 20-ne “Teedeehitus ja geodeesia” kolmanda aasta ning “Hooned ja rajatised” magistriõppe tudengidest, […]

Levinud väärarusaamad BIM-st

Ehitusinfo modelleerimine (building information modeling ehk lühendatult, BIM) on arhitektuuri-inseneri-ehituse valdkondades levimas sedavõrd mõjuvõimsa tempoga, et suured ettevõtted ning ka riigi tasandil on hakatud seda eelistama mahukamate projektide elluviimisel. Samas ei ole BIM mõistena endiselt kõige paremini mõistetav. Põrkutakse keerukate käsitluste otsa, mis on pigem tekitanud ohtralt küsimusi. Mis siis on BIM? Mida BIM teha suudab? Kuidas […]

BIM algajale – sissejuhatus ehitusinfo modelleerimisse infraprojekti valdkonnas

Ehitusinfo modelleerimine ehk lühendatult BIM (ing k building information modelling) ei ole tarkvara. Tegemist on koordineeritud protsessiga, mis võimaldab meil võtta vastu paremaid otsuseid disainist kui tervikust läbi usaldusväärse info analüüsi. BIM vaatleb kogu projekti elutsüklit, sealhulgas – disaini, ehitamist ning hilisemat varahaldust. BIM protsess toetab disaini info koordineerimist, uuendamist ning jagamist kõigi projekti partnerite vahel (sõltumata […]

Mudel ehitusplatsile

Lance Parve (Wisconsin DOT) vaatab ehitatava silla BIM mudelit otse ehitusplatsilt läbi Viasys VDC Live äpi (Zoo IC liiklussõlme projekt, USA). Ennemuiste tundus loogiline, et kogu töö 3D mudelitega tehti kontoris ning ehitusplatsil pidi hakkama saama 2D väljatrükkidega (ehitusjoonistega). Tänaseks päevaks on aga see kõik muutunud, ikka paremuse poole. BIM mudelite ehitusplatsile toomine omab mitmeid […]