Blog

Mis takistab meil BIM-ist kasu lõikamast?

BIM-i eeliseid ei pea ehitussektoris enam üle kordama. Samas pole BIM endiselt nii levinud, kui seda võisid selle eelised justkui ennustada. Soome on viimaste aastate jooksul aktiivselt tegelenud BIM rakendamisega ja selles osas üks juhtivamaid riike.  Samas tuleks lähemalt vaadelda BIM-i rakendamise tasemeid ning mõista võimalikke takistusi, mis justkui eesmärkideni jõudmist segavad. Lisaks kirjanduse ülevaatele pöörame tähelepanu üksikute BIM-i eeliste määratlemisele ja seejärel nende rakendamist takistavatele teguritele. Käesolevas uuringus lõid kaasa ca 80 Soome BIM spetsialisti, kes igapäevaselt töötavad: projektbüroodes, ehitussektoris, ehitise hooldusega seotud valdkonnas aga ka teaduses ning avalikes organisatsioonides.

Read more “Mis takistab meil BIM-ist kasu lõikamast?”